Intermedia 2016

W dniach 14-16 kwietnia 2016 odbędzie się w Łodzi (intermedia.uni.lodz.pl) trzecia edycja konferencji naukowej Intermedia poświęconej przekładowi audiowizualnemu. Intermedia 2016 rozpoczyna jednocześnie cykl konferencji skupiających się na tej tematyce, organizowanych co dwa lata przez polskie ośrodki naukowe zrzeszone w grupie badawczej Intermedia.

Konferencja ma na celu ułatwić badaczom i osobom zawodowo zajmującym się tłumaczeniem wymianę i usystematyzowanie wiedzy oraz doświadczeń, dając przy tym obraz najnowszych osiągnięć w dziedzinie przekładu audiowizualnego rozumianego jako pole badawcze i działalność praktyczna.

Główne tematy poruszane w ramach konferencji obejmują:

  • metodologie badań w przekładzie audiowizualnym

  • typy przekładu audiowizualnego

  • niwelowanie luki między teorią a praktyką

  • dostępność

  • nowe technologie a tłumaczenie audiowizualne

  • ocena jakości przekładu

  • dydaktyka przekładu audiowizualnego

  • rynki tłumaczeń