KONFERENCJA INTERMEDIA

Konferencja Intermedia obejmuje tematycznie zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty rozumianego szeroko przekładu audiowizualnego, jednocześnie podejmując próbę ich lepszego zintegrowania. Konferencja Intermedia 2016 odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim. Kolejne edycje organizowane będą w pozostałych uczelniach reprezentowanych w grupie badawczej Intermedia –   w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim.