O NAS

Intermedia to grupa badawcza założona w 2014 r. przez naukowców z czterech polskich uniwersytetów, prowadzących badania w zakresie przekładu audiowizualnego oraz dostępności mediów dla osób z dysfuncjami wzroku i słuchu. Naszym celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw naukowych, takich jak projekty badawcze i organizacja konferencji poświęconej przekładowi audiowizualnemu. Wspólnie chcemy przyczynić się do rozwoju badań nad przekładem audiowizualnym i metodologii badawczej (między innymi dzięki prowadzeniu badań eksperymentalnych na przykład z zastosowaniem okulografii). Staramy się odkrywać nowe tereny badawcze w dziedzinie przekładu audiowizualnego (takie jak choćby respeaking czy badanie korelacji między pamięcią operacyjną a przetwarzaniem treści w audiodeskrypcji). Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy i podejmowanym inicjatywom wyniki badań nad przekładem audiowizualnym i dostępnością mediów dla osób niewidomych i niesłyszących przełożą się na konkretne efekty – takie jak wyższa jakość tłumaczeń, lepsza dydaktyka przekładu, czy też zwiększona dostępność mediów dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. W planach mamy też uruchomienie czasopisma, które będzie znakomitym forum wymiany wyników badań w dziedzinie przekładu audiowizualnego.